Denk Keramische Werkstätten e.K.

Fabian Denk

Neershofer Str. 123 – 125
96450 Coburg
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 9563 / 513320
Telefax: +49 (0) 9563 / 2020

E-Mail: info@denk-keramik.de
www.denk-keramik.de/nl/

Kamer van Koophandel: Amtsgericht Coburg, HRA 3779
Btw-identificatienummer(s): DE242258264, ATU41215902

Registratienummer EAR: WEEE-reg.-nr. DE17421338

Informatie over de verwezenlijking van de kwantitatieve doelstellingen inzake AEEA volgens artikel 19 lid 3 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is te vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Bankrekening:
SPARKASSE COBURG-LICHTENFELS
bankcode 78350000, bankrekeningnummer 92328848
IBAN DE48783500000092328848
BIC BYLADEM1COB

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken. Bevoegd is de zogeheten Universalschlichtungsstelle van het Zentrum fur Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein te Duitsland, www.verbraucher-schlichter.de.

Merkenrechten

We willen er uitdrukkelijk op wijzen, dat het woord “Smeltvuur” in de EU als merk van DENK Keramische Werkstätten e. K., directeur/eigenaar dhr. Fabian Denk, Neershofer Straße 123 – 125, 96450 Coburg, staat geregistreerd. De bescherming van de merknaam “Smeltvuur” betreft onder andere kaarsen, be- en verlichtingsarmaturen en keramische producten.
Dat betekent dat u voor producten uit deze categorieën, die niet van DENK Keramische Werkstätten e. K. stammen, de naam “Smeltvuur” of een daarop lijkende naam (waarbij de mogelijkheid tot verwisseling bestaat) niet mag gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Denk Keramische Werkstätten e. K. Een ongeoorloofd gebruik van de naam “Smeltvuur” is een schending van het merkenrecht, die door DENK Keramische Werkstätten e. K. niet wordt gedoogd. In verband hiermee wijzen we u er reeds op, dat elke schending van het merk “Smeltvuur” of een ander merk van DENK Keramische Werkstätten e.K. met een door u te betalen aanmaning wordt bestraft, en indien nodig met gerechtelijke stappen wordt vervolgd.

De auteursrechten en/of gebruiksrechten van de inhoud van deze website liggen bij DENK Keramischen Werkstätten e. K. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets van deze website worden gekopieerd of gepubliceerd. Inbreuk op de auteurs- en/of gebruiksrechten wordt DENK Keramische Werkstätten e. K gerechtelijk vervolgd.